Powiat Krośnieński - Moja Mała Ojczyzna


          Tradycyjnie już, na rozpoczęcie szkolnego sezonu turystycznego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dukli, odbył się dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krośnieńskiego konkurs wiedzy krajoznawczo - turystycznej. W tym roku omnibusami powiatu krośnieńskiego zostały Natalia Bendas z Gimnazjum w Dukli oraz Marlena Jaworska z Zespołu Szkół w Iwoniczu.


   Konkurs, którego organizatorem było Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli, Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu oraz krośnieński oddział PTSM przebiegał kilkuetapowo. Podczas każdego z nich coraz węższe grono uczestników zmagało się z coraz bardziej szczegółową wiedzą o swoim powiecie. Finał, w którym wystąpiły już tylko najlepsze trójki, sprawdzał umiejętność lokalizowania obiektów na mapie turystycznej powiatu krośnieńskiego. Powiat Krośnieński - Moja Mała Ojczyzna - w Muzeum w Dukli

Turniej w SSM Dukla


   Udział w konkursie był nie tylko okazją do wykazywania się posiadaną wiedzą, ale również jej poszerzania, bowiem w międzyetapowej przerwie jego uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem Muzeum Historycznego w Dukli.

Kilkugodzinna rywalizacja wyłoniła następujących laureatów:

w punktacji indywidualnej -

w kategorii gimnazjów:

Turniej w SSM Dukla
    I miejsce - Natalia Bendas - Gimnazjum w Dukli
II miejsce - Karolina Szczurek - Gimnazjum w Dukli
III miejsce - Błażej Zając - Gimnazjum w Iwoniczu

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych :

Turniej w SSM Dukla

I miejsce - Marlena Jaworska - Zespół Szkół w Iwoniczu
II miejsce - Paulina Bilska - Liceum Ogólnokształcące w Dukli
III miejsce - Gabriela Szymańska - Liceum Ogólnokształcące w Dukli

w punktacji drużynowej -
w kategorii gimnazjów:

I miejsce - Gimnazjum w Dukli
II miejsce - Gimnazjum w Korczynie
III miejsce - Gimnazjum Zespołu Szkół przy OSiW OHP w Iwoniczu

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce - Zespół Szkół w Iwoniczu
II miejsce - Liceum Ogólnokształcące w Dukli
III miejsce - Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju

Nagrody indywidualne, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie, laureatom wręczyli wicestarosta krośnieński Adolf Kasprzyk oraz Zespołu Szkół w Jedliczu Zygmunt Ginalski. Nagrody drużynowe Zarządu Oddziału PTSM w Krośnie wręczył jego prezes Jan Barut.

Turniej w SSM Dukla


   - Konkurs przeprowadzony nie tylko w formie testu, ale w sposób bardzo atrakcyjny, w sposób zabawowy, a jednocześnie wykazujący waszą wiedzę, waszą znajomości naszego terenu, naszego powiatu - zwrócił uwagę na odmienność formy tego konkursu od najczęściej spotykanych wicestarosta Adolf Kasprzyk. Gratulując zwycięzcom wyraził nadzieję na ponowne spotkanie w przyszłym roku. Do tych zaproszeń przyłączył się również dyrektor Zygmunt Ginalski, który w imieniu organizatorów podziękował za przybycie do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dukli uczestnikom konkursu, ale też i ich opiekunom, bez których ten turniej nie mógłby się odbyć. - Należy częściej wychodzić w góry, w teren, zwiedzać, robić notatki oraz pilnie słuchać wykładów z geografii na lekcjach w szkole ? to podpowiedź dyrektora dla tych, którzy zechcą wziąć udział w przyszłorocznym, VII Konkursie krajoznawczo - turystycznym "Powiat Krośnieński - Moja Mała Ojczyzna".
tekst: Grzegorz Skwara2016-04-07

Ziemia Krośnieńska w obiektywie
stat4u
-->
Copyright by    *  AIR SKWARA   *  2010 - 2020.