Rezerwacja

Treść wiadomości
Imię, nazwisko lub nick
Adres e-mail
   

    System rezerwacji miejsc noclegowych w Schronisku:


1) zespoły złożone z co najmniej 5 osób składają na 1 miesiąc przed przybyciem do Schroniska zamówienie, w których należy podać: imię i nazwisko kierownika zespołu oraz jego adres i telefon kontaktowy, liczbę i płeć uczestników, nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, czas pobytu w Schronisku oraz dzień i godzinę przybycia,

2) po uzyskaniu zgody na proponowany termin, kierownik zespołu przesyła zaliczkę w wysokości 20% należności:
a) w przypadku nienadesłania zaliczki na 10 dni przed przybyciem do Schroniska zespołu wycieczkowego, wychowawca Schroniska może zamówienie anulować,
b) zwrot zaliczki może nastąpić w przypadku nieskorzystania ze Schroniska tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez wychowawcę Schroniska, po potrąceniu poniesionych już przez Schronisko kosztów;

3) turyści w grupach poniżej 5 osób są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w Schronisku, jeżeli są wolne miejsca z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka,

4) młodzież szkolna nie mająca ukończonych 18 lat przyjmowana jest do Schroniska za okazaniem zamówienia podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów.


Konto Schroniska: BS w Rymanowie 63 8636 1028 2002 1400 8209 0003